36_Janina Romańska_Werner_Grzegorz Mania_Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Animatorzy projektu: Janina Romańska-Werner i Grzegorz Mania

Organizacja: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Janina Romańska-Werner jest emerytowanym muzykiem. Wierzy w ideę popularyzacji muzyki poprzez otwarte koncerty, umożliwiające nawiązanie bezpośredniej relacji z muzykami. W ramach projektu będzie wprowadzała publiczność koncertów w dyskusję.

Grzegorz Mania od kilku lat próbuje przełamać sztampowe i zinstytucjonalizowane życie muzyczne w Polsce. Chciałby przywrócić ideę towarzystw i salonów muzycznych, w których nie tylko wykonywano muzykę i o niej dyskutowano, ale traktowano muzykę jako okazję do spotkań, rozmów, poszerzania horyzontów intelektualnych i integracji. Marzy o odhermetyzowaniu muzyki „klasycznej". Chciałby, by w rezultacie zapoczątkowane zostało działanie na lata - regularna seria koncertowa ze stałą, wierną i aktywną publicznością, która będzie czynnie uczestniczyła nie tylko w samych wydarzeniach, ale także w ich planowaniu i organizowaniu.

Projekt polega na organizacji międzypokoleniowych koncertów w krakowskiej renesansowej Willi Decjusza. Celem cyklu jest przybliżenie muzyki, jej „oswojenie", skrócenie dystansu pomiędzy publicznością a wykonawcami. Projekt adresowany jest do seniorów, chcących obcować z dobrą muzyką, rozwijać swoje horyzonty, a także pragnących dzielić się swoimi pasjami z rodziną i przyjaciółmi. Projekt obejmuje różnorodne występy — od klasycznego recitalu fortepianowego po piknik muzyczny. Zarówno ze względu na liczbę wykonawców, wykonywaną muzykę, jak i warunki zewnętrzne koncerty będą znacznie bardziej przystępne dla publiczności. Muzyka kameralna ma charakter bardziej bezpośredni, wywodzi się z muzykowania domowego i salonowego. Do tych właśnie źródeł chcą nawiązać organizatorzy. Repertuar będzie jednocześnie ambitny i atrakcyjny, pozwoli na wielopokoleniowe uczestnictwo (dziadków i wnuków). Wykonawcy będą spotykać się ze słuchaczami, sami będą mówili o granych utworach, swojej interpretacji, inspiracjach, będą wchodzić w realną interakcję z publicznością. Organizatorzy chcą przywrócić ducha spotkań salonowych, niemal domowych, z atmosferą intelektualnego pobudzenia. Finałem projektu będzie piknik muzyczny.