26_Krystyna Mazur_Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Animatorka projektu: Krystyna Mazur

Organizacja: Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Krystyna Mazur lubi działania na rzecz ludzi i kocha pracę nimi. Nie wyobraża sobie, aby nie prowadziła żadnych warsztatów, ponieważ kocha przekazywać wiedzę i umiejętności innym. Do tej pory prowadziła warsztaty m.in. z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Razem z koleżankami będzie promowała rękodzieło, zdrowy tryb życia i gimnastykę. Liczy, że w ramach wymiany również będzie mogła nauczyć się czego nowego.

Projekt „III wiek dla IV wieku” będzie obejmował przeprowadzenie programu przygotowania seniorów III wieku do świadczenia pomocy w zachowaniu sprawności i samodzielności osobom IV wieku. Wyłonieni animatorzy wezmą udział w 3-miesięcznym programie obejmującym zarówno szkolenia z instruktorami sportowymi, trenerami/ekspertami z wybranych obszarów tematycznych, jak też wymianę informacji i dobrych praktyk między samymi animatorami. Program będzie obejmował: warsztaty z zakresu aktywności fizycznej osób starszych, komunikacji, zarządzania emocjami i stresem, ćwiczenia pamięci oraz warsztaty artystyczne. Program pozwoli na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek i samotność. Animatorzy będą wspierani przez młodszych wolontariuszy, dzięki czemu nastąpi wymiana międzypokoleniowa. Projekt zaangażuje w dużej mierze osoby III wieku, które mają potencjał i wiedzę, promuje wymianę wiedzy i dobrych praktyk uczestników, wspólne tworzenie i pracę. Odbiorcami projektu będą osoby starsze, szczególnie kobiety, żyjące samotnie i mające słabe wsparcie rodziny i ograniczone kontakty społeczne. Często są to osoby, które nie wychodzą z domu, bo mają ograniczoną sprawność ruchową i nie poznały możliwości spędzania czasu z innymi osobami w ich wieku.

Zapisz Zapisz