Krystyna Jańczak i Ewa Jańczak_Komorowo

Animatorki projektu: Krystyna Jańczak i Ewa Jańczak

Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu

 

Krystyna Jańczak: Miłośniczka zielarstwa. Posiada wiedzę z zakresu uprawy, zbierania, pozyskiwania oraz zastosowania ziół. Zainteresowana rękodzielnictwem. Doświadczona w koordynacji oraz prowadzeniu warsztatów, form animacyjnych i integracyjnych. Ukończyła kurs Polskiego Stowarzyszenia Animatorów i pedagogów KLANZA – „Aktywni w każdym wieku, czyli jak animować grupy senioralne”.

Ewa Jańczak: Pasjonatka zielarstwa i miłośniczka ogrodów społecznych. Posiada wykształcenie i doświadczenie ukierunkowane na twórczą pracę z grupą i kulturą. Z Animatorem Seniorem dzieli wspólną pasję, posiada różne umiejętności i kompetencje, dzięki czemu ich wspólne działanie będzie pełniejsze i komplementarne. Chce wesprzeć Uczestników grupy Pokolenia KOŁO ZIÓŁ, by wspólnie budować rozszerzać doświadczenia i nadać nowy wymiar dotychczasowemu działaniu, poprzez wyjście z ogrodami i samą ideą do domów opieki nad Osobami Starszymi.

 

MOBILNE OGRODY społecznego ogrodu Pokolenia KOŁO ZIÓŁ, to inicjatywa w duchu wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego. To projekt wokół pasji, ogrodów, ziół i spotkań. Animatorzy zaproszą osoby starsze do zdobycia nowych umiejętności, rozszerzenia wiedzy i dobrej zabawy. Podczas cyklu spotkań Wolontariuszy z Pensjonariuszami trzech różnych Domów Opieki założone zostaną tzw. mobilne ogrody. Ich tworzenie rozpocznie się już na etapie przygotowania skrzyń - warsztatów konstrukcyjnych, doczepiania kółek, przykręcania uchwytów i malowania. Uczestnicy projektu wspólnie nauczą się jak dbać o zasadzone w skrzyniach rośliny,  zdobędą wiedzę na temat wykorzystania efektów własnej pracy. Ważnym etapem inicjatywy będzie też uruchomienie mobilności ogrodów - ich wymiana pomiędzy trzema domami opieki biorącymi udział w projekcie. Do przesyłki zostaną dołączone zdjęcia i listy napisane przez seniorów - z instrukcjami i podpowiedziami, jak zajmować się konkretnymi skrzyniami. Jednym z efektów inicjatywy będzie też stworzenie wiaty w społecznym ogrodzie Pokolenia KOŁO ZIÓŁ - wspólnego miejsca umożliwiającego realizację spotkań, bez względu na aurę.

W ramach projektu zrealizowane zostaną spotkania tematyczne i warsztaty w ogrodzie. Ważnym aspektem projektu będzie też wzmocnienie kompetencji Uczestników Wolontariuszy, którzy zainicjują i poprowadzą zajęcia z Seniorami Pensjonariuszami, bazując na zdobytym doświadczeniu i wiedzy.

Projekt zostanie zakończony wspólnym piknikiem dla Wolontariuszy i ich rodzin.