Animator projektu: Hanna Stosio, Łukasz Szczepańczyk

Organizacja wspierająca: Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Okres realizacji: wrzesień 2009 – kwiecień 2010

Hanna Stosio - Jej pasją jest historia regionu, w którym mieszka. Czyta, poszukuje, zgłębia, dyskutuje i wymyśla kolejne działania. Kiedyś realizowała je w ramach Towarzystwa Przyjaciół Stoczka, którego była prezeską, dziś angażuje się w prace Komisji Historycznej przy Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Powiatowej Komisji Historycznej.

Łukasz Szczepańczyk - Od kilku lat wolontariusz Miejskiego Ośrodka Kultury, działa w zarządzie Klubu Sportowego. Jeśli można coś zrobić, to, dlaczego tego nie robisz? – pyta codziennie sam siebie. Współpracował m.in. przy tworzeniu Strategii Rozwoju Edukacji w Stoczku Łukowskim, jest redaktorem naczelnym „Pulsu Stoczka”. Pracuje jako stażysta w Urzędzie Miasta, zajmuje się jego promocją i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Za co najbardziej kocha miejscowość, z której pochodzi? Za to, że każdemu napotkanemu może powiedzieć „dzień dobry”, a od miejsca pracy dzieli go dziesięciominutowy dystans.

Poznawanie historii jednej z ulic Stoczka Łukowskiego zamieniło się w fascynująca międzypokoleniową przygodę. Zwłaszcza, że na dnie szuflad wielu starszych mieszkańców miasta leżały fotografie przedstawiające miasto w początkach XX wieku, a które dzięki projektowi ujrzały światło dzienne. Dziś wiele z uwiecznionych miejsc już nie istnieje. Bezcenne zbiory stały się inspiracją dla autorów projektu, którzy postanowili spotkać młodych ludzi z osobami pamiętającymi miasto z pierwszej połowy XX wieku. Przedstawiciele starszego pokolenia opracowali historię uwiecznionych na zdjęciach obiektów, zaś młodsi sfotografowali je z obecnej perspektywy. Podczas cyklicznych spotkań młodzież uczyła seniorów cyfrowej obróbki zdjęć, obsługi skanera czy pisania e-maili i wyszukiwania wiadomości w Internecie. Spotkania z seniorami były też okazją do przeprowadzenia wywiadów i zebrania wspomnień dotyczących ulicy Piłsudskiego – bohaterki przedsięwzięcia. Wydana została mapka ulicy Piłsudskiego sprzed 70 lat z załączoną płytą CD z opowieściami mieszkańców, broszura prezentujaca efekty projektu, oraz koszulki promujące projekt. Powyższym działaniom towarzyszyły lekcje historii regionalnej dla młodzieży, otwarte dla mieszkańców spacery oraz pokaz filmu z 1944 r. pokazującego Stoczek Łukowski.