Animatorzy projektu: Krystyna Walas, Przemysław Ficek Organizacja: Fundacja 9sił Okres realizacji: 1 września 2016 – 30 czerwca 2017

 

Krystyna Walas przez czterdzieści lat pracowała jako księgarz, obecnie zaś jest przewodnikiem PTTK. Swoje pasje przewodnickie realizuje na co dzień, organizując grupowe wycieczki po Beskidzie Żywieckim. Współtworzyła Regionalną Izbę Pracy Twórczej, zrzeszającą jeleśniańskich artystów. Jako społeczny opiekun zabytków ze złotą odznaką dba o to, by ocalić od zapomnienia cenne pamiątki przeszłości gminy Jeleśnia. Zajmuje się także gromadzeniem informacji o historii gminy i jej mieszkańcach. Pasjonuje się również pszczelarstwem – prowadzi pasiekę i przeprowadza wykłady związane z tym tematem.

 

Przemysław Ficek z zawodu jest architektem, z pasji folklorystą. Zajmuje się budową i nauką gry na beskidzkich instrumentach ludowych – dudach, heligonkach, instrumentach pasterskich. Prowadzi warsztaty i wykłady o zwyczajach i folklorze górali żywieckich oraz zajęcia w ogniskach muzycznych. Zbiera także informacje o lokalnej architekturze drewnianej. W Jeleśni realizuje się społecznie jako współzałożyciel Fundacji 9sił, organizującej na terenie gminy wydarzenia kulturalne dla starszych i młodszych.

 

Na terenie gminy Jeleśnia zawiąże się międzypokoleniowa grupa, która ocali od zapomnienia osoby, wydarzenia i miejsca. Uczestnicy projektu zajmą się dokumentacją i stworzeniem mapy zabytkowych obiektów: kapliczek, obelisków, szałasów i szopek rozsianych po górach, które nie są wymienione w przewodnikach czy folderach. Zorganizowane zostaną wspólne wycieczki, podczas których wolontariusze uporządkują poszczególne miejsca oraz wykonają ich szkice i fotografie. Postarają się także zebrać informacje na temat życia osób, tworzących historię gminy: nauczycieli, żołnierzy, księży, artystów, działaczy społecznych. Zgromadzą stare fotografie, spiszą wspomnienia starszych mieszkańców Jeleśni. Zebraną dokumentację zaprezentują na stronie internetowej oraz podczas spotkań i wystaw, na które zaproszą wszystkich mieszkańców gminy.