Animatorka projektu: Ewa Andrzejewska

Organizacja: Stowarzyszenie „Maryan”

Okres realizacji: 15 września 2014 – 15 czerwca 2015

Ewa Andrzejewska z zawodu jest architektem. Pracowała w Biurze Projektów oraz w Urzędzie Miejskim w Wydziale Architektury. Interesuje się historią mówioną, na podstawie wspomnień kilku osób napisała książkę „Obok inny czas” o nieobecnej już w Nowym Sączu dzielnicy żydowskiej i jej mieszkańcach. Obecnie pracuje przy projekcie poświęconym Janowi Karskiemu, jest także zaangażowana w działania związane z historią mówioną „Solidarności”.

Historia nowosądeckiej dzielnicy Piekło jest pasjonująca. Początkowo była to wieś, którą zamieszkiwali Polacy i Żydzi, innowiercy i włóczędzy, wagabundy i rzezimieszki. A także rzemieślnicy, piekarze i krawcy. Jak się żyło w Piekle w latach 1905-1916, opowiedział swojemu wnukowi Gustaw Oster. Niezwykle cenne wspomnienia Ostera stały się inspiracją do tego, by dotrzeć do opowieści starszych osób, pamiętających odległe czasy. I choć pewnie o tak dawnej historii mieszkańcy Nowego Sącza już nic nie opowiedzą, to warto wysłuchać wspomnień wojennych i powojennych, równie cennych. Gdzie chodzili do szkoły, skąd zjeżdżali na sankach, kto miał powodzenie, a kto był mistrzem gier zespołowych? Kto poszedł na wojnę, a kto z niej nie wrócił? Uczestnicy warsztatów dotrą do seniorów, wysłuchają i spiszą opowieści o czasach minionych, które opublikują w książce. Przespacerują się szlakiem wspomnień Gustawa Ostera, sporządzą mapę Piekła, nanosząc na nią miejsca związane z losami mieszkańców dzielnicy.