Animatorka projektu: Ewa Andrzejewska

Organizacja: Stowarzyszenie „Maryan”

Okres realizacji: 15 września 2016 – 30 czerwca 2017

 

 Ewa Andrzejewska jest z zawodu architektem. Pracowała w Biurze Projektów oraz w Urzędzie Miejskim na Wydziale Architektury. Pasjonuje się historią mówioną, uważnie słucha ludzi, pyta, rejestruje ich relacje. Na podstawie usłyszanych opowieści napisała książkę Obok inny czas o nieobecnej już dzielnicy Piekła. Brała udział w projekcie poświęconym Janowi Karskiemu i „Solidarności”. W ramach działań „Żywej biblioteki” nagrywała wspomnienia uczestników II wojny światowej, którzy przebywali w obozach koncentracyjnych i więzieniach komunistycznych. Z ogromną radością patrzy, jak mieszkańcy Piekła coraz bardziej utożsamiają się z dzielnicą, w której mieszkają.

 

Projekt „Historia z Piekła rodem” – edycja I i II – cieszył się ogromną popularnością, warto go więc kontynuować, bo historia nowosądeckiej dzielnicy Piekło jest niezwykle interesująca. Początkowo była to wieś, którą zamieszkiwali Polacy i Żydzi, innowiercy i włóczędzy, wagabundy i rzezimieszki, a także rzemieślnicy, piekarze i krawcy. W Piekle w 1927 roku urodził się także malarz Maryan (właśc. Pinchas Burstein). Po wojnie, która była dla niego bolesnym doświadczeniem – więziony był w Auschwitz, utracił całą rodzinę – nie wrócił do Polski. Tworzył w Paryżu i w Nowym Jorku. Warto jednak przypomnieć jego postać w miejscu urodzenia, tworząc w jednym z pomieszczeń restauracji „Basztowa” pokój-pracownię Maryana. Pracownia artysty będzie częścią muzeum, powstającego w ramach projektu „Historia z Piekła rodem”, udało się bowiem zebrać w ciągu ostatnich dwóch lat wiele ciekawych materiałów i fotografii, dokumentujących losy mieszkańców tej dzielnicy. Takie miejsce to naprawdę pilna potrzeba!