Animatorka projektu: Elżbieta Demby

Organizacja: Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia

Okres realizacji: 1 września 2015 – 30 czerwca 2016

 

Elżbieta Demby jest emerytowaną nauczycielką i dyrektorką szkoły podstawowej oraz wciąż pracującą zawodowo rolniczką. Lubi działać na rzecz lokalnej społeczności – założyła stowarzyszenie, które m.in. organizuje projekty dla seniorów i obozy wędrowne dla młodzieży, w latach 2007-2011 była wiceprezesem w Stowarzyszeniu na Rzecz Gminy Dzierzążnia. Chętnie wspiera inicjatywy podejmowane przez młodych ludzi.

 

Każdy, kto chce, może mieć wpływ na niektóre działania gminy. A przynajmniej stanie się tak w Gminie Dzierzążnia. Powstanie tam bowiem „Mobilna Kawiarenka Obywatelska” organizująca spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gminy, zaproszonych samorządowców oraz ekspertów z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na temat roli rad seniorów i ich pozycji. Spotkania odbywać się będą na teranie całej gminy, by dotrzeć do jak najszerszej społeczności. Na zakończenie odbędzie się debata podsumowująca i prezentująca wyniki rozmów. Czy mieszkańcy Gminy Dzierzążnia poprą pomysł powstania Gminnej Rady Seniorów, żeby potrzeby tej grupy były w szczególny sposób reprezentowane? Odpowiedź na to pytanie padnie na zaproponowanych przez koordynatorkę spotkaniach. Tak właśnie działa promowane przez nią społeczeństwo obywatelskie.