Animatorka projektu: Helena Turk

Organizacja: Fundacja Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej

Okres realizacji: 1 września 2015 – 30 czerwca 2016

 

Helena Turk to aktywna emerytka. Jej głównym zajęciem jest organizacja pracy Klubu Seniora Motława, który założyła po powrocie z Australii, gdzie mieszkała wiele lat. Miała tam okazję poznać grupy skupiające seniorów, zasady ich funkcjonowania oraz zakres wsparcia udzielanego im przez władzę. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje w obecnym działaniu. Udało jej się uzyskać lokal przeznaczony na działalność klubu oraz zachęcić do uczestnictwa grupę 140 seniorów. W 2015 roku za działania na rzecz seniorów otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta.

 

Wielu z nas nie lubi formalności urzędowych. Powody takiej postawy mogą być różne, ale często nasza niechęć wynika z nieznajomości prawa i ustaw. W Gdańsku seniorzy będą mieli okazję zgłębić tajniki tej trudnej sztuki na warsztatach podnoszących wiedzę z zakresu prawa. Ponadto w Klubie Seniora Motława eksperci z tej dziedziny będą pełnili dyżur, by przyjrzeć się indywidualnym sprawom każdego, kto zwróci się o pomoc. Będzie można spotkać się też z radnymi oraz urzędnikami miejskimi i im powierzyć różnorodne sprawy. Na podstawie szkoleń i spotkań seniorzy przygotują poradnik „Senior w urzędzie”. Całości dopełnią warsztaty z komunikacji, bo przecież ta umiejętność jest podstawą każdego obywatelskiego działania.