Lucyna Korytowska_Gdańsk Ounia

Animatorzy projektu: Lucyna Korytowska

Organizacja: Gdański Archipelag Kultury

 

 

Lucyna Korytowska: Lokalna społeczniczka. Jak sama zauważa - posiada kompetencje społeczne do pracy z grupą. Dzięki swojej aktywności m.in. w ramach I edycji projektu   „Zdolna Orunia”, lepiej poznała lokalną społeczność, pogłębiła swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów z udziałem osób starszych i działań międzypokoleniowych. Zawodowo związana była z branżą kreatywną. Od najmłodszych lat zajmowała się działalnością plastyczną oraz fotografią. Miłośniczka sztuki i architektury.

Kontynuacja rozpoczętego w 2016 roku projektu Zdolna Orunia, realizowanego w gdańskiej dzielnicy Orunia, która w potocznej świadomości dzielona jest na „Górną” lepszą i „Dolną” cieszącą się złą sławą. W rzeczywistości „Dolna” Orunia to miejsce o ciekawej historii i nieodkrytych walorach. Celem II Edycji projektu jest przekształcenie w samodzielne działanie seniorów jako Klubu Zdolna Orunia. Podczas dwuletnich spotkań warsztatowych wyłonił się samoistnie „trzon” aktywnych seniorów, którzy współpracują i współdecydują z organizatorami projektu. W ramach tegorocznej inicjatywy zrealizowane zostaną warsztaty i szkolenia. Pierwszym z nich będzie spotkanie na temat pisania i tworzenia wniosków na poziomie dotacji samorządowych, rządowych i unijnych. W kolejnych etapach działania, seniorzy przeniosą swoje pasje związane z szydełkowaniem na scenę w ramach ORUŃSKIEGO TEATRZYKU SZYDEŁKOWEGO.  Szarpidrutki „pod okiem” reżysera i zgodnie ze scenariuszem będą pracować nad scenografią i wykonaniem lalek z ekspertem teatru lalkowego. Dzięki inicjatywie, seniorzy poszerzą przestrzeń pasji o kolejne dziedziny sztuki łącząc jednocześnie z tym, co robią teraz. Seniorki Oruńskie - Szarpidrutki zawzięcie szydełkują i chciałyby stworzyć coś wspólnego i trwałego, a przy okazji pokazać to mieszkańcom dzielnicy.