Animatorzy projektu: Danuta Kowalczyk

Organizacja wspierająca: Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych

Okres realizacji: wrzesień 2009 – kwiecień 2010

Danuta Kowalczyk - Od kilkunastu lat prowadzi organizację charytatywną - Towarzystwem Rodzin Wielodzietnych w Krośnie. Lubi sprawy trudne, są dla niej wyzwaniem – sprawdzeniem umiejętności. 15 lat temu stworzyła świetlicę dla dzieci z rodzin zaniedbanych. W 1994 roku zdobyła tytuł Indywidualności Roku Polski południowo – wschodniej oraz medal za pomaganie najuboższym. Uwielbia Bieszczady i czynny wypoczynek. Na co dzień dumna mama 4 córek.

Pani Danuta chce rozwijać swoją organizację i angażować mieszkańców małych bieszczadzkich miejscowości do działania na rzecz własnego środowiska. Stąd pomysł na zrekrutowanie i przeszkolenie grupy 14 wolontariuszy (kobiet 50+ i osób młodych), którzy wsparliby działania stowarzyszenia w terenie. Warsztaty dla wolontariuszy trwały cztery dni i przybliżyły uczestnikom działalność Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych (TRW). Wolontariusze poznali najważniejsze programy Towarzystwa: „Stop Przemocy”, „Dożywianie dzieci”, „Pomoc w nauce”, „Wsparcie materialne rodzin”, a następnie odbyli praktyki w świetlicy prowadzonej przez stowarzyszenie. W efekcie szkolenia wolontariusze stali się ambasadorami TRW w swoich miejscowościach. W grudniu stawili czoła pierwszemu dużemu wyzwaniu – udziałowi w akcji „Świąteczna pomoc dla rodzin ubogich”. W lutym przeszkolona grupa wolontariuszy spotkałs się ponownie i wspólnie porozmawiałs o sukcesach i problemach. W kwietniu odbyło podsumowanie działań prowadzonych przez wolontariuszy i zaplanowanie dalszej współpracy.