Dotacje przyznane!

ROZPOCZYNAMY IX EDYCJĘ PROGRAMU "SENIORZY W AKCJI"

Uczestnicy III etapu konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w przeprowadzonych przez nas warsztatach, przygotowali ostateczne wersje projektów. Na ostatni etap konkursu wpłynęło 35 wniosków o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 22 projektów, natomiast 11 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian w kształcie proponowanych działań lub dosłania brakujących dokumentów.
Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 347 375 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu.

Autorom nagrodzonych projektów i tych, które zostały wskazane warunkowo do dofinansowania przekażemy uwagi i wskazówki członków Komisji – w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień do wniosków o dotacje.

Lista 33 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji:

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK  >>

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!


Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Data wpisu
25.07.2016

Zobacz także:

Zjazd Klubu Ambasadorów w Katowicach

W 2016 roku zaprosiliśmy 20 animatorów 60+, absolwentów konkursu aktywnie działających w swoich społecznościach, do stworzenia Klubu Ambasadorów. Klub skupia osoby chętne do dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i osobistą historią społecznego zaangażowania.

Członkowie Klubu uczestniczą w organizowanych przez nas warsztatach, konferencjach, stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, angażują się we współpracę z mediami przy realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych. Spotkania Klubu Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń ze współpracy z lokalną społecznością i samorządem, aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej.

To sieć wyjątkowych ludzi, którzy działają na rzecz otoczenia, rozwijają swoje pasje, dzielą się pomysłami i osobistą historią swojego społecznego zaangażowania. Obecnie klub liczy 26 osób 60+ będących absolwentami programu “Seniorzy w akcji” oraz m.in. ZOOM na Rady Seniorów i Archipelag Pokoleń. Ambasadorzy poprzez wymianę doświadczeń z obszaru współpracy z lokalną społecznością i współpracę międzypokoleniową, promują społeczną aktywność i zaangażowanie obywatelskie.

Na początku kwietnia odbył się wyjątkowy zjazd Klubu Ambasadorów w Katowicach. Wyjątkowy, bo połączony z wizytami studyjnymi i zwiedzaniem miasta. Jerzy Czogała z katowickiego UTW, nasz Ambasador i przewodnik, pokazał uczestnikom zjazdu najciekawsze miejsca w zmieniającym się centrum miasta i budynki ważne dla historii Śląska. Dzięki Edycie Mężyk, Ambasadorce z Wodzisławia Śląskiego, poznaliśmy też śląskie smaki. Próbowaliśmy m.in. zamawianego zwyczajowo na wesela pysznego kołacza.
Wyjazd wypełniony był inspirującymi spotkaniami. W Muzeum Organów poznaliśmy jego założyciela, profesora Juliana Gambalskiego z Akademii Muzycznej. Spacerując po Nikiszowcu i Giszowcu, rozmawialiśmy o społecznym wymiarze koncepcji miasta-ogrodu. W siedzibie Domu Aniołów Stróżów przedstawiciele stowarzyszenia podzielili się z Ambasadorami swoimi doświadczeniami z wieloletnich działań lokalnych na rzecz katowickich dzieci i młodzieży. Zjazd zakończył się warsztatami filmowymi w Muzeum Śląskim, których efektami niedługo się z Wami podzielimy.

Uczestnicy III etapu konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w przeprowadzonych przez nas warsztatach, przygotowali ostateczne wersje projektów. Na ostatni etap konkursu wpłynęło 35 wniosków o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 22 projektów, natomiast 11 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem dopracowania wniosków i wprowadzenia rekomendowanych zmian w kształcie proponowanych działań lub dosłania brakujących dokumentów.
Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 347 375 zł.

Wszyscy, którzy złożyli wnioski o dotacje w najbliższych tygodniach zostaną mailowo i pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu.

Autorom nagrodzonych projektów i tych, które zostały wskazane warunkowo do dofinansowania przekażemy uwagi i wskazówki członków Komisji – w celu wprowadzenia zmian i uzupełnień do wniosków o dotacje.

Lista 33 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji:

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK  >>

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za współpracę. Autorom nagrodzonych projektów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!


Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

">

Newsletter