Animatorzy projektu: Anna Strączek, Anna Pytlik

Organizacja wspierająca: Powiatowa i Miejsca Bibliotek Publiczna w Rybniku im. Konstantego Prusa

Okres realizacji: 01 września 2010 – 30 czerwca 2011

   

Anna Strączek: śląska gawędziarka ludowa, spisuje i własnoręcznie ilustruje śląskie bajki zapamiętane z dzieciństwa, ma już w dorobku jedną książkę „Śląskie bojki babci Any”. Śpiewa w Zespole Pieśni i Tańca „Osiny” i w Kapeli Podwórkowej „Nasi”, sama również pisze piosenki – oczywiście w lokalnej, śląskiej gwarze z regionu Rybnika.

Anna Pytlik: animatorka społeczno-kulturalna, brała już udział w programie Seniorzy w Akcji – była menedżerką projektu „Mała Księga Opowieści”. Doświadczenie zdobyte podczas tamtych działań posłuży jej podczas obecnych działań – wciąż ma apetyt na kolejne międzypokoleniowe spotkania.

Cztery pory roku wyznaczą ramy, w których dzieci – uczniowie rybnickich szkół podstawowych, będą poznawały śląskie tradycje i zwyczaje ich regionu. Jesienią usłyszą o tradycji wykopek i pieczenia ziemniaków, zimą przygotują tradycyjne śląskie Jasełka, wiosną wezmą udział w korowodzie z tradycyjnymi pieśniami i topieniem Marzanny, latem puszczą wianki. Wokół każdego ze świąt powstaną scenariusze scenek teatralnych, zebrane w publikacji i rozesłane do lokalnych szkół i bibliotek. Nauczycielkami i przewodniczkami po śląskich zwyczajach będą panie z Rybnickich Kół Gospodyń Wiejskich z Kłokocina i Ligoty.

Zdjęcia z projektu można zobaczyć tutaj