9_Sebastian Sikora_Teresa Pieprzyk

Animatorzy projektu: Teresa Pieprzyk i Sebastian Sikora

Instytucja: Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach

Teresa Pieprzyk chce zarazić muzyką pozostałych kolegów seniorów, ale także inne osoby. Uważa, że śpiew chóralny daje możliwość wyrażania emocji przez człowieka, ale także współpracy w zespole dzięki zaangażowaniu wielu osób.

Sebastian Sikora uwielbia spędzać czas z seniorami. Chciałby zachęcić ich do wspólnego działania. Seniorzy są dla niego inspiracją. Czerpie z tego, że dzielą się doświadczeniem, pokazują, że można jeszcze chcieć. Będzie prowadził zajęcia warsztatowe dla chóru i nim dyrygował.

Projekt „Śpiewać każdy może…” dotyczy rozwoju wśród seniorów umiejętności śpiewu. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w chórze. Aby wzmocnić ich umiejętności, odbędą się warsztaty ze zbiorowej i indywidualnej emisji głosu, warsztaty z ruchu scenicznego, a także z interpretacji utworów chóralnych. Finałem projektu będzie koncert, na którym wystąpią uczestnicy w różnorodnym repertuarze. W działania będą zaangażowani nie tylko seniorzy, ale także osoby w średnim wieku oraz młodzieży. Podczas trwania projektu odbędą się wspólne wyjazdy do Narodowego Forum Muzyki.

Zapisz