Animatorki projektu: Janina Klima, Magdalena Bąk-Wołoszyn

Organizacja: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Okres realizacji: 1 listopada 2016 – 30 czerwca 2017

 

Janina Klima jest Romką z Rozwadowa. Ukończyła Szkołę Handlową w Gorzowie Wielkopolskim. Przez wiele lat z oddaniem zajmuje się domem, chętnie także działa społecznie – jest skarbnikiem w Stowarzyszeniu Mniejszości Narodowej Romów w Stalowej Woli. Chciałaby, żeby Romowie się kształcili i integrowali z lokalną społecznością oraz by historia jej przodków nie była zapomniana. Jej mąż pełni funkcję króla lokalnej społeczności Romów.

 

Magdalena Bąk-Wołoszyn jest doktorem nauk humanistycznych. Obecnie pracuje w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Współtworzyła przewodnik Hiszpania. Fiesta i sjesta. Była pomysłodawczynią i organizatorką cyklu warsztatów „Technopolis LAB – sztuka techniki, technika sztuki”. Obecnie pełni funkcję prezeski Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej, uczy także języka hiszpańskiego.

 

Warto poznawać inne kultury, tym bardziej, gdy istnieją blisko siebie, w sąsiedztwie. Czasem tak bywa, że te odmienne kultury łączy m.in. wspólna historia. Tak jest w przypadku wielokulturowego Rozwadowa, gdzie funkcjonuje obok siebie wiele mniejszości etnicznych, wśród których jest także ludność romska. Grupa seniorów z Rozwadowa chciałaby bliżej poznać swoich romskich sąsiadów, zorganizować wspólne warsztaty, których celem będzie wzajemne poznanie odmiennej tradycji i kultury. Uczestnicy spotkają się także na zajęciach kulinarnych, obejrzą rodzinne fotografie, posłuchają osobistych historii. Przyjrzą się też wspólnie życiu Alfredy Markowskiej, Romki, która podczas II wojny światowej ratowała dzieci z transportów kierowanych do obozów zagłady. To już ostatni moment, by osobiście spotkać się z tą „bohaterką codzienności” i spisać jej historię.