Animatorzy projektu: Wojciech Kato, Wioletta Wrona

Organizacja: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Okres realizacji: 20 września 2013 – 30 czerwca 2014Wojciech Kato - jego największą pasją jest żegluga odrzańska i jej dziedzictwo. Ukończył Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, wiele lat pracował w żegludze odrzańskiej, kolejno zdobywając uprawnienia. Przez lata przysposabiał również młodą kadrę do zawodu. Poza żeglugą odrzańską oddaje się lekkiej turystyce górskiej. Na co dzień spełnia się również jako dziadek.Wioletta Wrona - Gaj swoje pasje łączy z pracą zawodową. Na co dzień pracuje w Muzeum Odry działającym przy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizuje wydarzenia cykliczne i zajmuje się dokumentacją zabytków. W chwilach wolnych oddaje się swoim pasjom – fotografowaniu architektury, pogłębianiu wiedzy o zabytkach przemysłu i techniki oraz architekturze rezydencjonalnej i genealogii. Uwielbia dalekie i egzotyczne podróże. Ma doświadczenie w prowadzeniu projektów i lokalnych inicjatyw.

Jak wyglądała kiedyś żegluga śródlądowa? Które elementy hydrotechniczne Odry pozostały do dziś? Do czego służą? Tego wszystkiego można było się dowiedzieć podczas warsztatów prowadzonych przez dawnych kapitanów i pracowników żeglugi z grupy Bractwo Mokrego Pokładu. Trzonem projektu były wycieczki piesze i rowerowe po Wrocławskim Węźle Wodnym. Przeprowadzone zostały też warsztaty komputerowe, w ramach których seniorzy wspólnie z młodzieżą stworzyli blog z interaktywną mapą szlaków dziedzictwa odrzańskiego. Była to również okazja do spisania wspomnień, dzięki czemu została utrwalona i udostępniona szerokiemu odbiorcy część lokalnej historii. Na koniec młodzież wźięła udział w przygotowanej wspólnie grze miejskiej „Odra odkryta”.