34_Magdalena Ziętkiewicz_Michał Gierke_Terra Incognita

Animatorzy projektu: Magdalena Ziętkiewicz i Michał Gierke

Organizacja: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”

Magdalena Ziętkiewicz wychowała kilka pokoleń uczniów. Z wieloma z nich utrzymuje kontakt i cieszą ją ich zawodowe i pozazawodowe sukcesy, a szczególnie takie, które stanowią kontynuację zaszczepionych im zainteresowań humanistycznych i pasji społecznikowskich. Bardzo lubi pracę w zespole i dlatego marzy o projekcie trzypokoleniowym, który realizowali będą wspólnie ludzie z dużym doświadczeniem, młodzi, którzy je dopiero zdobywają, i całkiem młodzi. Martwi się o stan zabytków Chojny. Chce zrobić coś, dla ich ratowania. Ma doświadczenie w pracy dziennikarskiej.

Michał Gierke uważa, że dziedzictwo kulturowe jest wartością samą w sobie. Martwi go postępująca degradacja średniowiecznych budowli znajdujących się w jego rodzinnej Chojnie. Chciałby spróbować uwrażliwić na ten problem przedstawicieli lokalnej społeczności, której jestem członkiem. Jako miłośnik historii regionalnej – ciekaw jest rezultatów zaplanowanych w ramach projektu działań, których celem będzie udokumentowanie tzw. oral history chojeńskich zabytków po II wojnie światowej.

Projekt „Dotknij gotyku” ma na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problem niszczejących zabytków. Jego uczestnikami będą uczniowie chojeńskich szkół w wieku od 13 do 16 lat, którzy współpracować będą z seniorami. Młodzież weźmie udział w kilkumiesięcznym cyklu warsztatów fotograficznych, dziennikarskich i przewodnickich, które poprowadzą wspólnie trzydziesto- i sześćdziesięciolatkowie. Pod ich okiem gimnazjaliści i uczniowie siódmych klas będą poznawać dawne i najnowsze dzieje poszczególnych zabytków. Spróbują dowiedzieć się, dlaczego pozostawione swojemu losowi budowle popadają w ruinę, a nierzadko są dewastowane przez samych mieszkańców; czy zawsze tak było i co sprawiło, że od lat brakuje koncepcji na sensowne wykorzystanie odbudowywanego z inicjatywy dawnych niemieckich mieszkańców kościoła Mariackiego. Młodzież zapyta o to starszych mieszkańców Chojny, świadków przemian i zaniedbań. Grupa dziennikarska przeprowadzi wywiady z kilkunastoma starszymi osobami, które pamiętają czasy krótko po wojnie i okres odbudowy zabytków (lata 60- te, 70-te i 80- te XX w.) i spisze ich wspomnienia, a grupa fotograficzna wraz z seniorami zbierze stare zdjęcia dokumentujące restaurację i dewastacje zabytkowych obiektów. W programie projektu znajdą się też 2 gry miejskie: Przygotowana przez animatorów projektu dla młodzieży i druga, przygotowana przez młodych dla seniorów, a także debata z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków, młodzieży i seniorów i wspólne sprzątanie zaśmieconego terenu przy murach miejskich. Projekt zakończy się wielopokoleniową imprezą finałową, otwarciem wystawy i wydaniem broszury dokumentującej projekt.