Animatorzy projektu: Emilia Malczyk, Kordian Kaniecki Organizacja: Fundacja Kultury Rozruch

Emilia Malczyk jest animatorką i liderką projektu „Ruszamy w miasto”, który powstał 2 lata temu. Dzięki realizacji tego projektu, upewniła się w tym, jak ważne jest by seniorzy byli twórcami, a nie tylko odbiorcami działań, by wykorzystywać i doceniać ich wiedzę i mądrość życiową.

Kordian Kaniecki stale poszukuje nowych form dotarcia do biernych oraz pozostających w izolacji i niedostatku seniorów. Jego obserwacje wskazują na aktywność wąskiej grupy osób starszych. Chce, by jego aktywność była wzorem do naśladowania. Jego największym sukcesem jest otrzymanie w 2016 r. tytułu „Stalowego Anioła” w konkursie Urzędu Marszałkowskiego. Jest to nagroda za rozwiązywanie problemów społecznych oraz propagowanie innowacyjnych form pracy w dziedzinie integracji i pomocy społecznej.

Pomysł słuchowiska zrodził się w czasie swobodnej, żartobliwej rozmowy. Grupa seniorów mówiła o tym, że zrealizowaliśmy film, wystąpiliśmy w teatrze, zaśpiewaliśmy w chórze, malowaliśmy, robiliśmy zdjęcia, to teraz czas na radio! Nie było do tej pory w Polsce słuchowiska, zrealizowanego przez seniorów. Partnerem projektu będzie Radio Pomorza i Kujaw. Słuchowisko będzie zabraniem głosu w bardzo ważnej sprawie – wspierania aktywności osób starszych, pobudzania do działania, ale także budowania więzi, wzajemnej pomocy. W słuchowisku wezmą udział osoby z projektu „Ruszamy w miasto” oraz osoby, które dotąd nie angażowały się w czynny udział w przedsięwzięciach artystycznych, bądź nawet pozostawały w pewnej izolacji i poczuciu osamotnienia. Seniorzy będą mieć okazję pracy w radio, udziału w warsztatach emisji głosu, warsztatach aktorskich, pracy z muzykami, zagrania słuchowiska na żywo.