28_Halina Czarnocka_FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

Animatorka projektu: Halina Czarnocka

Organizacja: Fundacja Bez Nazwy

Halina Czarnocka od ponad 7 lat należy do Uniwersytetu Trzeciego wieku i w jego ramach uczestniczyła w wielu projektach organizowanych dla seniorów. Wierzy, że świat można zmieniać drobnymi działaniami, które stopniowo składają się na większą całość. Uważa też, że każdemu należy się druga szansa i pomoc w ułożeniu sobie życia na nowo. Lubi gotować, dlatego planuje osobiście przeprowadzić część warsztatów kulinarnych, w których pokaże sposoby na szybkie i tanie przygotowywanie posiłków.

Projekt „Senior w Akcji Resocjalizacji” to projekt, w którym wykorzystując wiedzę, umiejętności i doświadczenie osób starszych oraz ich zaangażowanie społeczne, stworzona zostanie kompleksowa oferta różnych działań dla i z osadzonymi. Działania te staną się częścią realizowanego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie programu resocjalizacji. Zajęcia i warsztaty realizowane będą w blokach tematycznych, dotyczących codziennego życia w praktyce, kultury i sztuki, hobby, pomagania sobie i innym. Miejscem realizacji projektu będzie Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordon. Zakład zlokalizowany jest przy Rynku jednej z najbardziej zdegradowanych dzielnic miasta. Osoby 60+ nie tylko posiadają wiedzę, doświadczenie i różne umiejętności związane z życiem, ale też posiadają „wolny czas”, który mogą poświęcić na ważne sprawy społeczne.