Halina Czarnocka_Bydgoszcz

Animatorka projektu: Halina Czarnocka

Organizacja: Fundacja bez nazwy

 

 

Halina Czarnocka: Realizowany przez nią projekt będzie kontynuacją inicjatywy biorącej udział w programie Seniorzy w akcji w roku 2017. Jej zdaniem działania odbywające się w ramach przedsięwzięcia przyniosły bardzo pozytywny skutek i dlatego powinny mieć swój ciąg dalszy. Po prawie roku współpracy z osadzonymi okazało się, że są oni bardziej otwarci i chętni do współpracy z osobami starszymi niż młodszymi. Seniorzy mogą dostarczyć im poczucia bezpieczeństwa - jak rodzice czy dziadkowie. Osoby starsze mogą być też dla osadzonych nadzieją i żywym przykładem na to, że w późnym wieku można aktywnie żyć, poznawać nowe rzeczy i uczyć się.

„Senior w Akcji Resocjalizacji” – to projekt, w którym wykorzystując wiedzę, umiejętności i doświadczenie osób starszych oraz ich zaangażowanie społeczne, stworzona zostanie kompleksowa oferta różnych działań dla i z osadzonymi włączając się w ten sposób w realizowany w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie program resocjalizacji. Inicjatywa będzie kontynuacją działań zapoczątkowanych w pierwszej edycji projektu. W jej ramach zrealizowano zajęcia i warsztaty takie jak np.: nauka gotowania, organizacja warsztatów twórczych z zakresu rzemiosła i sztuk plastycznych, organizacja wspólnych wyjść do kina czy teatru oraz organizacja koncertów i wycieczek. W drugiej edycji projektu planowane jest powołanie grupy kabaretowej wraz z seniorskim kabaretem „Galimatias” i przygotowanie spektaklu dla innych osadzonych oraz mieszkańców Bydgoszczy. Program działań zostanie także poszerzony o warsztaty muzyczne z Dagmarą Gregorowicz z zespołu DagaDana i stworzenie zespołu wokalno-muzycznego – w strukturze: osadzeni i seniorzy. Warsztaty zakończą się wspólnymi koncertami.