Organizacja: Fundacja Think Tank Okres realizacji: 1 września 2012 - 31 maja 2013 Animatorzy: ``Sotyrys Papucis - z pochodzenia Grek, chociaż większość swojego życia spędził w Polsce. Jest prawdziwym humanistą – jego pasje to filozofia, literatura, teatr, film, malarstwo i... jego wnuki. Od lat w Bielsku-Białej współorganizuje i uczestniczy w licznych spotkaniach dyskusyjnych o tematyce filmowej, teatralnej i filozoficznej. Najczęściej były to zupełnie oddolne inicjatywy, spotkania w prywatnych domach, które przeradzały się w regularne, międzypokoleniowe kluby dyskusyjne. Zawodowo pracuje jako konserwator w utrzymaniu ruchu – jest „złotą rączką”. W projekcie zajmie się zorganizowaniem i moderowaniem DKF-u. Będzie też brał udział we wszystkich innych aktywnościach. ``Marija Zhyltsova - pochodzi z Ukrainy, którą sama określa jako kraj kontrastów i gościnnych ludzi. Interesuje się muzyką, literaturą i filmem, uczestniczy w spotkaniach koła filozoficznego i kursie rysunku. Pracuje na uczelni, gdzie odpowiada za kontakty z ośrodkami badawczymi ze Wschodu – zajmuje się m.in. wymianą studentów i organizowaniem dla nich staży. W trakcie swoich studiów bardzo lubiła organizować konferencje, wyjazdy i spotkania z ciekawymi ludźmi. W projekcie poprowadzi warsztaty integracyjne, warsztat filmowy i fotograficzny. Projekt  jest próbą przełamania utartych sposobów myślenia o swoim mieście i ludziach, którzy są w nim zarówno gospodarzami, jak i gośćmi. Zrozumieć własne miasto poprzez dyskusję i pogłębioną refleksję w kręgu doświadczonych gospodarzy i ciekawej życia młodzieży, poszerzyć swój światopogląd przez pryzmat sztuki filmowej i fotograficznej, ba! wziąć sprawy w swoje ręce i z odwagą sięgnąć do głębi serc i umysłów, samodzielnie nakręcić filmową etiudę, zrobić wystawę zdjęciową, a na końcu ująć to w reportaż… Słowem – spojrzeć na samych siebie i pokazać się światu. To właśnie chcemy zrobić, a mottem naszego projektu są słowa: Wspólnie Zrozumieć Swoje Miejsce” - tak o projekcie mówią jego autorzy. Planują spotkać grupę starszych mieszkańców Bielska-Białej z grupą młodych obcokrajowców i wspólnie z nimi, przy pomocy multimediów naszkicować obraz swojego miasta. Jak sami mówią, chcą zachęcić starszych uczestników projektu do rozpoznania na nowo własnego miejsca zamieszkania i ducha społeczności, w której są zanurzeni. Ważne jest też czytelne przybliżenie kultury polskiej na przykładzie Bielska-Białej obcokrajowcom, ale też zaczerpnięcie z ich wrażeń i spostrzeżeń wynikających z ich obecności. Zarówno warsztaty kodów kulturowych, jak i realizacja zdjęć, etiud/filmów oraz przeprowadzonych spotkań DKF, umożliwią osobom starszym odwołanie się do pamięci o ich rodzimym mieście, skłonią do pogłębionej refleksji nad rolą Bielska-Białej w ich życiu. Obcokrajowcy będą mogli lepiej poznać miasto i podzielić się swoimi odczuciami. Grupa wspólnie zrealizuje filmy, cykle zdjęć, będzie dyskutować o filmach i uczestniczyć w warsztatach.