Ambasadorzy

Maria Lauryn

# Miejsca przyjazne i tworzone przez seniorów i dla seniorów
Zoom na rady seniorów.
Uniwersytet Obywatelski.
Rada Seniorów w Suwałkach.

Suwałki, woj. podlaskie

Jaki realny wpływ na politykę senioralną w gminie ma Rada Seniorów? Jakie ma możliwości? Maria Lauryn to skarbnica wiedzy odnośnie współpracy z samorządem. Możecie dowiedzieć się od niej m.in. czym są „Koperty Życia”, jak przygotować biuletyn informacyjny dla seniorów, oraz jak stworzyć Centrum Inicjatyw Senioralnych w swojej miejscowości!

ENGLISH:
# Friendly Space for Elderly

What is the real impact of a Senior Council on senior policies in a commune? What are its opportunities? Maria Lauryn knows a lot about collaborating with the local government. She will tell you about „Envelopes of Life”, how to prepare an informative bulletin for seniors and how to open a Centre of Senior Initiatives in your town.

Newsletter