Ambasadorzy

Krystyna Stoparczyk

# Praca wokół wspomnień
# Tradycje lokalne


Długołęka, woj. dolnośląskie

„Pogotowie Tradycji”
Międzypokoleniowa grupa artystyczna stworzyła teatr, którego ambicją jest reanimować dawne zwyczaje i tworzyć nowe, wzbogacające lokalną kulturę. Zorganizowali cykl spotkań; wspólne andrzejki, kolędowanie przy stole z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, jasełka, kiermasz wielkanocny. Uczestnicy projektu wydobyli zapomniane pieśni, przyśpiewki i tańce ludowe, przygotowywali koncerty.

ENGLISH:
# Praca wokół wspomnień
# Tradycje lokalne

A cross-generational arts group established a theatre that aims at resuscitating old customs and creating new customs to colour local culture. They organised a series of meetings: St. Andrew’s day, carolling with traditional Christmas Eve dishes, nativity play, Easter kermis. Participants found forgotten songs and folk dances, they prepared concerts.

Newsletter