Ambasadorzy

Elżbieta Demby

# Działania obywatelskie
# Poradnictwo dla osób starszych

Dzierzążnia, woj. mazowieckie

Mobilna Kawiarenka Obywatelska to spotkania seniorów w wieku 55+. Wymieniają się doświadczeniami, dyskutują z ciekawymi ludźmi: samorządowcami, ekspertami od społeczeństwa obywatelskiego. Tu nie chodzi jednak tylko o próżne gadanie.

English:

# Civic Action
# Counseling for the Elderly

The Mobile Civic Cafe is about meeting for citizens aged 55+. They share experiences and talk to interesting people: local government representatives, civil society experts. It’s not just about talking. We want these conversations to evoke tangible changes. What changes? Elżbieta Demby who created the project will answer this question.

Newsletter