Animatorka projektu: Elżbieta Szarkowska

Organizacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce

Okres realizacji: 15 września 2012 - 30 maja 2013

Elżbieta Szarkowska - pedagog, edukator młodzieży i osób dorosłych; szefowa UTW w Sokółce; lider i koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla babć; Lider VII edycji Szkoły Liderów PAFW; lubi kontakt z przyrodą, śpiewa w chórze seniorów, realizuje swoje turystyczne plany.

Projekt jest przeznaczony dla babć, dziadków (lub seniorów pełniących rolę opiekunów) i przedszkolaków czyli wnuków. Seniorzy razem z przedszkolakami wezmą udział w warsztatach, m.in.: ze sztuki ludowej, kulinarnych, literacko-historycznych. Planowany jest też wspólny wyjazd do teatru lalek  i muzeum do Białegostoku, specjalne pokazy filmowe w ramach DKF-u w Kinie Sokół, a na zakończenie projektu - Bal seniorów i przedszkolaków. „Wspólne spotkania, ciekawe zajęcia w małych grupach, animowane przez instruktorów, to doskonała forma spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i seniorów” - twierdzi autorka projektu i szefowa UTW w Sokółce. Zajęcia będą odbywały się w trzech miejscowościach: w Sokółce , w Kamionce Starej i Rozedrance. „O potrzebie zajęć edukacyjnych dla seniorów świadczy fakt, iż z chwilą kiedy powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku – obecnie liczy on 178 słuchaczy – seniorzy zaczęli się w bardzo szybkim tempie uaktywniać. To z ich inicjatywy powstały działania planowane w tym projekcie. Poszczególne sekcje UTW zgłaszały  pomysły na formy aktywnej edukacji” - mówi autorka projektu. Według niej, wciąż brakuje ciekawej oferty aktywnych form spędzania wolnego czasu. Problem ten dotyczy wszystkich mieszkańców wsi, ale w szczególności ludzi starszych. Ta grupa społeczna jest w szczególny sposób narażona na wykluczenie społeczne i samotność. Wiele osób starszych poświęca swój czas wnukom, w tym znajdując sens. Dlatego pani Elżbieta postanowiła połączyć te dwie grupy – najstarszych i najmłodszych we wspólnym projekcie.